Gà rừng / gà rừng lai F1.

Giải thích đơn giản về gà lai rừng f1 dể hiểu cho anh em.
Đơn giản là con gà rừng bổi nui sống .cho đạp với mái f mình nui. Sẽ ra F1 .F1 là thế hệ đầu tiên của con mình lấy làm gốc .là con rừng rặc.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *