Chia sẻ|kinh nghiệm bẫy chồn đèn bằng thòng|Đánh chặn hiệu quả

anh em theo dõi nhìn địa hình và đánh chặn hiệu quả
Video tiếp theo mình sẽ đổi địa hình khác\

Anh em mua loa thòng bẫy liên hệ cho mình theo sđt trong video nhé

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *